telefon

Aktualności

Informacja w sprawie COVID-19

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że zmarł emerytowany pracownik PGKiM

 

Informacja w sprawie COVID-19

 

Powszechny Spis Rolny 2020 – czytaj dalej

 

Ograniczenia w ZWiK w związku z epidemią koronawirusa – czytaj dalej

 

Informacja dla Klientów Spółki

 

Zakończenie rekultywacji składowiska przy ulicy Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim – czytaj dalej

 

Zakup prasy belującej dla potrzeb bazy segregacji odpadów komunalnych przy ulicy Petera 65 – czytaj dalej

 

Woda zdatna do spożycia !!! – czytaj dalej

 

Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia – czytaj dalej

 

Komunikat Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. – czytaj dalej

 

Pomieszczenia do wynajęcia pod działalność gospodarczą – czytaj dalej

 

ZMIANA GODZIN OTWARCIA PSZOK!!! – czytaj dalej

 

Informacja dotycząca PSZOK!!! – czytaj dalej

 

Rozpoczęto renowacię kanałów sanitarnych – czytaj dalej

 

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych przy ul. Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim ma się ku końcowi!!! – czytaj dalej

 

W dniu 05.05.2020 r. Przedsiębiorstwo podpisało umowę na wykonanie zadania pn.: „Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS” – czytaj dalej

 

Informacja o otwarciu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Petera – czytaj dalej

 

Informacja o otwarciu kasy

 

Zlecenie podstawienia kontenera dla mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego na gruz oraz odpady wielkogabarytowe

 

Wytyczne dla mieszkańców w sprawie postępowania z odpadami w trakcie trwania pandemii 

 

INFORMACJA dla interesantów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotycząca dodatków mieszkaniowych!!! – czytaj dalej

 

Ogłoszenie dotyczące odbioru z posesji zamieszkałych z terenu Tomaszowa Lubelskiego odpadów wielkogabarytowych

 

 

Lokal użytkowy pod działalność gospodarczą do wynajęcia o powierzchni 228 m2. Lokal znajduje się przy ul. Obrońców Westerplatte (za Stacją Autogaz). Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Administracji Przedsiębiorstwa przy Lwowskiej 37 A – pokój nr 11; nr tel. 84 664 51 04. 

 

Lokal użytkowy do wynajęcia o powierzchni 51,1 m2. Lokal znajduje się przy ul. Lwowskiej 37A , jest wyposażony w instalację elektryczną, c.o. i wodno-kanalizacyjną (wejście do lokalu od ulicy Kopernika). Informacja pod nr tel. 84 664 51 04. (INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W BUD. NR 1, POK. NR 11)

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim informuje, że z dniem 01.02.2020 r. obowiązki zarządcy cmentarza komunalnego przy ul. Zamojskiej przejmuje Miejski Zarząd Dróg z siedzibą przy ul. Piotra Ściegiennego 57

 

 

Prośba do mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego w sprawie prawidłowej segregacji odpadów

 

 

Nowa efektywniejsza segregacja odpadów komunalnych na terenie miasta Tomaszów Lubelski obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku

 

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych z terenu miasta Tomaszów Lubelski w 2020 roku

 

 

 

Informacja dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych miasta Tomaszów Lubelski o możliwości skorzystania z płatnej usługi transportowej wraz z wynajęciem kontenera KP-7 w celu przewozu segregowanych odpadów problematycznych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Petera 65

 

informacja o sposobie gospodarowania przeterminowanymi lekami, powstającymi na terenach gospodarstw domowych miasta Tomaszów Lubelski

 

Miło nam poinformować, że nasz pracownik Paweł Sokalski otrzymał wyróżnienie w konkursie fotograficznym organizowanym przez FABRYKĘ ARMATURY HAWLE, którego praca została wybrana zdjęciem miesiąca września

 

W dniu 05 listopada 2018 r. PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim podpisało w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą:
„Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Tomaszowie Lubelskim”
w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu”
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

 

Przedsiębiorstwo uzyskało nominację do tytułu EKO INNOWATOR

 

Przedsiębiorstwo otrzymało tytuł „Sprawdzony Partner w Biznesie”

 

Przedsiębiorstwo laureatem tytułu JAKOŚĆ ROKU 2018

 

 

Przedsiębiorstwo nominowane do tytułu JAKOŚĆ ROKU 2018

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kientów PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim 

 

Lista zbędnych składników majątku ruchomego PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Burmistrz Miasta informuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Tomaszów Lubelski, że została dokonana analiza dokumentacji, dotyczącej złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przedsiębiorstwo laureatem wyróżnienia Srebrny Gryf Powiatu Tomaszowskiego 2016

 

Informujemy naszych klientów o możliwości otrzymywania faktur Vat drogą elektroniczną,

 

Przedsiębiorstwo w gronie najdynamiczniej rozwijających się firm 

Informacja dla klientów Spółki w sprawie wprowadzenia indywidualnych numerów rachunków bankowych

 

Informacja w sprawie przeterminowanych leków i zużytych baterii

Przedsiębiorstwo laureatem tytułu JAKOŚĆ ROKU 2015

 

W KASIE SPÓŁKI OD DNIA 01.06.2015 ROKU ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA ZAPŁATY KARTAMI PŁATNICZYMI  ZA FAKTURY WYSTAWIONE PRZEZ PGKiM Sp. z o.o. 

 

 Podpisanie umowy na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim” 

 

 

Beznazwy-7

 

 

Zasady działania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tomaszowie Lubelskim

 

Jak segregować odpady komunalne w gminie Bełżec

cwb WERSJA 2 03.03-page-001

aaa popraw

 

izba

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lublinie na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Majdańskiej w Tomaszowie Lubelskim”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lublinie na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Tomaszowie Lubelskim”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lublinie na „Modernizację oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim”

logo.doatacje