telefon

Aktualności

Informacja o zmianie terminu odbioru popiołu

 

Ogłoszenie sprzedaży ciągnika rolniczego marki URSUS 2812

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych z terenu miasta Tomaszów Lubelski w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2019 roku

 

Zmiana godzin otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 

Informujemy Interesantów PGKIM Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim że od dnia 29 maja 2019 r. wystąpią utrudnienia w dostępie do pomieszczeń biurowych w związku z planowanymi pracami budowlanymi w Przedsiębiorstwie. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Informacja dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych miasta Tomaszów Lubelski o możliwości skorzystania z płatnej usługi transportowej wraz z wynajęciem kontenera KP-7 w celu przewozu segregowanych odpadów problematycznych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Petera 65

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych z terenu miasta Tomaszów Lubelski w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 roku

 

Prośba do mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski o prowadzenie prawidłowej segregacji odpadów

 

informacja o sposobie gospodarowania przeterminowanymi lekami, powstającymi na terenach gospodarstw domowych miasta Tomaszów Lubelski

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych z terenu miasta Tomaszów Lubelski w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku.

 

Miło nam poinformować, że nasz pracownik Paweł Sokalski otrzymał wyróżnienie w konkursie fotograficznym organizowanym przez FABRYKĘ ARMATURY HAWLE, którego praca została wybrana zdjęciem miesiąca września

 

W dniu 05 listopada 2018 r. PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim podpisało w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą:
„Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Tomaszowie Lubelskim”
w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu”
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

 

Przedsiębiorstwo uzyskało nominację do tytułu EKO INNOWATOR

 

Przedsiębiorstwo otrzymało tytuł „Sprawdzony Partner w Biznesie”

 

Przedsiębiorstwo laureatem tytułu JAKOŚĆ ROKU 2018

 

Prośba do mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski o prowadzenie prawidłowej segregacji odpadów

 

Przedsiębiorstwo nominowane do tytułu JAKOŚĆ ROKU 2018

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kientów PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim 

 

Lista zbędnych składników majątku ruchomego PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim przeznaczonych do sprzedaży

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Tomaszowie Lubelskim w 2018 roku

 

Burmistrz Miasta informuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Tomaszów Lubelski, że została dokonana analiza dokumentacji, dotyczącej złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informacja o zmianie sposobu zbierania odpadów komunalnych wytwarzanych na posesjach zamieszkałych miasta Tomaszów Lubelski w roku 2017

 

Przedsiębiorstwo laureatem wyróżnienia Srebrny Gryf Powiatu Tomaszowskiego 2016

 

Informujemy naszych klientów o możliwości otrzymywania faktur Vat drogą elektroniczną,

Przedsiębiorstwo informuje, że z dniem 01.04.2016 r. przyjmuje obowiązki zarządcy cmentarza komunalnego przy ul. Zamojskiej, obsługę biura prowadzić będzie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – budynek nr 3, ul. Lwowska 37 a.

 

Przedsiębiorstwo w gronie najdynamiczniej rozwijających się firm 

Informacja dla klientów Spółki w sprawie wprowadzenia indywidualnych numerów rachunków bankowych

 

Informacja w sprawie przeterminowanych leków i zużytych baterii

Przedsiębiorstwo laureatem tytułu JAKOŚĆ ROKU 2015

 

W KASIE SPÓŁKI OD DNIA 01.06.2015 ROKU ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA ZAPŁATY KARTAMI PŁATNICZYMI  ZA FAKTURY WYSTAWIONE PRZEZ PGKiM Sp. z o.o. 

 

 Podpisanie umowy na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim” 

 

 

Beznazwy-7

Apel Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. do mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego

 

 Informacja dla mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi postępowania z popiołem i innymi odpadami

 

Zasady działania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tomaszowie Lubelskim

 

Jak segregować odpady komunalne w gminie Bełżec

cwb WERSJA 2 03.03-page-001

aaa popraw

 

izba

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lublinie na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Majdańskiej w Tomaszowie Lubelskim”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lublinie na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Tomaszowie Lubelskim”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lublinie na „Modernizację oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim”

logo.doatacje