telefon

[Lipiec 11, 2020]

Lipiec 11, 2020

KOMUNIKAT!!!

W związku z zaistniałą sytuacją wynikającą ze stwierdzenia obecności niewielkiej ilości bakterii z grupy coli w wodzie przeznaczonej do spożycia, pragniemy poinformować Klientów Naszej Spółki, że podjęliśmy działania zapobiegające dalszemu namnażaniu się bakterii, poprzez tymczasowe uzdatnianie wody podchlorynem sodu.

Woda jest poddawana codziennej kontroli mikrobiologicznej. Zaobserwowano spadek obecności bakterii z grupy coli w punktach poboru na ujęciu wody oraz brak obecności bakterii z grupy coli w punktach poboru na terenie miasta.

W dniu dzisiejszym zostały pobrane kolejne próbki w celu bieżącej kontroli jakości wody. Na bieżąco będziemy informować Państwa o wynikach badań.

W dalszym ciągu prosimy Państwa o stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim.