telefon

[Lipiec 9, 2020] KOMUNIKAT

Lipiec 9, 2020

KOMUNIKAT

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim informuje Mieszkańców Miasta Tomaszów Lub. oraz miejscowości: Rabinówka, Dąbrowa Tomaszowska, Rogóźno, Rogóźno Kolonia, Pasieki ul. Leśna i ul. Mickiewicza, Sabaudia, Łaszczówka ul. Tomaszowska blok nr 31, Łaszczówka ul. Rolnicza blok nr 33 i 35 o warunkowej przydatności wody do spożycia pochodzącej z wodociągu Naszej Spółki. W wyniku przeprowadzonego badania jakości wody pochodzącej z ujęcia wody przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim, stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Pomimo niewielkiej ilości bakterii zwracamy się do Klientów Naszej Spółki z prośbą o zastosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim.

Informujemy również, że w dniu dzisiejszym zostało zlecone powtórne badanie jakości wody, które ma na celu stwierdzenie przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Ponadto zostało przeprowadzone profilaktyczne uzdatnienie wody z wodociągu pod względem mikrobioligicznym.

W załączeniu Komunikat Nr 1 z dnia 09.07.2020 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim.