telefon

[Lipiec 17, 2020] Zakończenie procesu rekultywacji składowiska przy ulicy Łaszczowieckiej

[Lipiec 8, 2020] Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych stałych typu śmieciarka dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim

[Czerwiec 22, 2020] Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych stałych typu śmieciarka dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim

[Maj 12, 2020] GIS

[Marzec 25, 2020] Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lub

[Marzec 16, 2020] Dostawa prasy belującej do odpadów z selektywnej zbiórki (papieru i tektury, tworzyw sztucznych, puszek aluminiowych)

[Luty 18, 2020] Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z przetwarzania odpadów selektywnie zebranych z grupy odpadów 15 i 20 z przeznaczeniem na odpad do produkcji paliwa alternatywnego

[Luty 12, 2020] Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lub

[Styczeń 27, 2020] Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót: „Remont oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Lubelskim” – zadanie nr 1 – zadanie nr 2

[Styczeń 13, 2020] Budowa elektrowni fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Lub. – studium wykonalności