telefon

[Listopad 18, 2019] TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH do Zakładów Zagospodarowania Odpadów

[Październik 17, 2019] Dostawa 36 szt. nowych kontenerów zakrytych typu KP-7 w wersji dwukomorowej, do selektywnego zbierania i transportu odpadów komunalnych (szkła i papieru).

[Październik 16, 2019] REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Tomaszowie Lub. – zadanie nr 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

[Październik 9, 2019] REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Tomaszowie Lub. – zadanie nr 1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

[Wrzesień 11, 2019] Zaproszenie do złożenie oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim za lata 2019 – 2020

[Sierpień 6, 2019] Rekultywacji kwatery „C” składowiska odpadów komunalnych na terenie miasta Tomaszów Lubelski

[Sierpień 1, 2019] Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelski w ulicach: Lwowska, Króla Zygmunta, Bracka, Królewska, Słowackiego – razem 2 532,50 m

[Czerwiec 27, 2019] Dostawa paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim na 2019/2021 r.

[Czerwiec 14, 2019] Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej w Tomaszowie Lubelskim

[Czerwiec 12, 2019] Dostawa paliw płynnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lub. na lata 2019 r.-2021 r.