telefon

[Marzec 26, 2014] Przetarg na dobrowolne grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim oraz członków ich rodzin.

[Styczeń 20, 2014] Przetarg na odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) tj. – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzane w procesie technologicznym obróbki odpadów komunalnych na terenie Bazy segregacji odpadów przy ul. Petera przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim na rok 2014.

[Styczeń 10, 2014] Przetarg na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim

[Grudzień 4, 2013] Przetarg na ubezpieczenia komunikacyjne dla pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim

[Wrzesień 19, 2013] Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim za 2013 rok

[Wrzesień 12, 2013] Przetarg na udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Zielona, Piłsudskiego i Wojska Polskiego w Tomaszowie Lubelskim”

[Sierpień 2, 2013] Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majdańskiej w Tomaszowie Lubelskim

[Lipiec 25, 2013] Ogłoszenie o II przetargu publicznym

[Lipiec 10, 2013] Dostawa samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych w formie leasingu operacyjnego

[Lipiec 2, 2013] Dostawa paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim na 2013/2014 r