telefon

[Grudzień 2, 2019] REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Tomaszowie Lub. – zadanie nr 2

[Listopad 29, 2019] Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów o kodzie 20 03 01

[Listopad 29, 2019] Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 pochodzących z selektywnej zbiórki

[Listopad 26, 2019] Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z przetwarzania odpadów selektywnie zebranych z grupy odpadów 15 i 20 z przeznaczeniem na odpad do produkcji paliwa alternatywnego

[Listopad 25, 2019] Opracowanie analizy ryzyka i uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji o ustanowieniu strefy ochronnej, obejmującej teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej ujęć wody w Tomaszowie Lubelskim

[Listopad 18, 2019] TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH do Zakładów Zagospodarowania Odpadów

[Październik 17, 2019] Dostawa 36 szt. nowych kontenerów zakrytych typu KP-7 w wersji dwukomorowej, do selektywnego zbierania i transportu odpadów komunalnych (szkła i papieru).

[Październik 16, 2019] REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Tomaszowie Lub. – zadanie nr 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

[Październik 9, 2019] REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Tomaszowie Lub. – zadanie nr 1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

[Wrzesień 11, 2019] Zaproszenie do złożenie oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim za lata 2019 – 2020