telefon

Aktualności

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych w Tomaszowie Lubelskim w 2024 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych z gminy Bełżec w 2024 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych z gminy Krynice w 2024 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od firm i instytucji z gminy Bełżec w 2024 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych od firm i instytucji w Tomaszowie Lubelskim w 2024 roku

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Budowa elektrowni fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Lubelskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódźtwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa: 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU Działanie 4.2”

 

Nowe zasady przyjęcia odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego

 

W dniu 12 Lipca 2021 r. PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim podpisało w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Modernizacja ujęcia wody wraz z budową sieci wodociągowej w Tomaszowie Lubelskim” 

 

Informacja dla mieszkańców w sprawie PSZOK

 

Informacja dla mieszkańców o zmianie godzin otwarcia PSZOK

 

Informacja o akcji „POMAGAMY Z SERCA” – czytaj dalej

 

Zakończenie rekultywacji składowiska przy ulicy Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim – czytaj dalej

 

Zakup prasy belującej dla potrzeb bazy segregacji odpadów komunalnych przy ulicy Petera 65 – czytaj dalej

 

Informacja dotycząca PSZOK!!! – czytaj dalej

 

Rozpoczęto renowacię kanałów sanitarnych – czytaj dalej

 

Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych przy ul. Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim ma się ku końcowi!!! – czytaj dalej

 

W dniu 05.05.2020 r. Przedsiębiorstwo podpisało umowę na wykonanie zadania pn.: „Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS” – czytaj dalej

 

Zlecenie podstawienia kontenera dla mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego na gruz oraz odpady wielkogabarytowe

 

Wytyczne dla mieszkańców w sprawie postępowania z odpadami w trakcie trwania pandemii 

 

INFORMACJA dla interesantów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotycząca dodatków mieszkaniowych!!! – czytaj dalej

 

Ogłoszenie dotyczące odbioru z posesji zamieszkałych z terenu Tomaszowa Lubelskiego odpadów wielkogabarytowych

 

Prośba do mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego w sprawie prawidłowej segregacji odpadów

 

 

Nowa efektywniejsza segregacja odpadów komunalnych na terenie miasta Tomaszów Lubelski obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku

 

 

Informacja dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych miasta Tomaszów Lubelski o możliwości skorzystania z płatnej usługi transportowej wraz z wynajęciem kontenera KP-7 w celu przewozu segregowanych odpadów problematycznych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Petera 65

 

informacja o sposobie gospodarowania przeterminowanymi lekami, powstającymi na terenach gospodarstw domowych miasta Tomaszów Lubelski

 

Miło nam poinformować, że nasz pracownik Paweł Sokalski otrzymał wyróżnienie w konkursie fotograficznym organizowanym przez FABRYKĘ ARMATURY HAWLE, którego praca została wybrana zdjęciem miesiąca września

 

W dniu 05 listopada 2018 r. PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim podpisało w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą:
„Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Tomaszowie Lubelskim”
w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu”
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

 

Przedsiębiorstwo uzyskało nominację do tytułu EKO INNOWATOR

 

Przedsiębiorstwo otrzymało tytuł „Sprawdzony Partner w Biznesie”

 

Przedsiębiorstwo laureatem tytułu JAKOŚĆ ROKU 2018

 

 

Przedsiębiorstwo nominowane do tytułu JAKOŚĆ ROKU 2018

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla kientów PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim 

 

Lista zbędnych składników majątku ruchomego PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim przeznaczonych do sprzedaży

 

 

Burmistrz Miasta informuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Tomaszów Lubelski, że została dokonana analiza dokumentacji, dotyczącej złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Przedsiębiorstwo laureatem wyróżnienia Srebrny Gryf Powiatu Tomaszowskiego 2016

 

Informujemy naszych klientów o możliwości otrzymywania faktur Vat drogą elektroniczną,

 

Przedsiębiorstwo w gronie najdynamiczniej rozwijających się firm 

Informacja dla klientów Spółki w sprawie wprowadzenia indywidualnych numerów rachunków bankowych

 

Informacja w sprawie przeterminowanych leków i zużytych baterii

Przedsiębiorstwo laureatem tytułu JAKOŚĆ ROKU 2015

 

W KASIE SPÓŁKI OD DNIA 01.06.2015 ROKU ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA ZAPŁATY KARTAMI PŁATNICZYMI  ZA FAKTURY WYSTAWIONE PRZEZ PGKiM Sp. z o.o. 

 

 Podpisanie umowy na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim” 

 

 

Beznazwy-7

 

 

Zasady działania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tomaszowie Lubelskim

 

Jak segregować odpady komunalne w gminie Bełżec

cwb WERSJA 2 03.03-page-001

aaa popraw

 

izba

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lublinie na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Majdańskiej w Tomaszowie Lubelskim”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lublinie na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Tomaszowie Lubelskim”

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Lublinie na „Modernizację oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim”

logo.doatacje