telefon

Jak segregować odpady komunalne w gminie Bełżec

 

L.p.

NAZWA ODPADU

FORMA SEGREGA-
-CJI

CO

WRZUCAMY

CZEGO
 NIE WRZUCAMY

1

PLASTIK

PUSZKI

DROBNY ZŁOM

WOREK ŻÓŁTY

– opakowania po napojach i płynach typu PET

– opakowania z nabiału: butelki po mleku,  pojemniki po margarynie, śmietanie, jogurtach itp.

– pojemniki po materiałach sypkich
– reklamówki, woreczki foliowe i wyroby z  folii aluminiowej, pojemniki po areozolach

– butelki po oleju

– opakowania po środkach ochrony roślin (płukane 2-3 razy) i chemii gospodarczej

– drobny złom jak puszki po napojach i konserwach, zakrętki, kapsle

– baterie i akumulatorki

– odzież, tekstylia, buty

– opakowań wielomateriałowych

jak kartony po sokach, mleku , itp.,(które wrzucamy do MAKULATURY)

– opakowań jednorazowego użytku do celów spożywczych
ze styropianu,  

(które wrzucamy do POJEMNIKA)

2

MAKULATURA

WOREK NIEBIESKI

– gazety, książki, zeszyty

– katalogi, prospekty, foldery

– torby i worki papierowe

– opakowania z tektury i kartonu

– opakowania wielomateriałowe jak kartony po sokach, mleku , itp.

– zabrudzonego

 i tłustego papieru

np. z masła i margaryny,

(który wrzucamy do POJEMNIKA)

3

SZKŁO BIAŁE

WOREK BIAŁY

  puste opakowania ze szkła białegojak: butelki, słoiki

– stłuczka szklana wolna od zanieczyszczeń metalami i tworzywami

– luster, szkła zbrojonego, szyb, fajansu, porcelany

– zużytych żarówek, lamp neonowych (które wrzucamy do POJEMNIKA)

– zakrętek i kapsli, (które wrzucamy do PLASTIKU)

4

SZKŁO KOLOROWE

WOREK ZIELONY

  puste opakowania ze szkła kolorowego np.  zielonego, brązowego jak: butelki, słoiki
– stłuczka szklana wolna od zanieczyszczeń metalami i tworzywami

5

ODPADY POZOSTAŁE (ZMIESZANE)

POJEMNIK

– odpadki kuchenne   (obierki , resztki jedzenia, zepsuta żywność

  papier z masła i margaryny

– pampersy

– opakowania jednorazowego użytku do celów spożywczych ze styropianu

– lustra, szkło zbrojone, szyby, fajans, porcelana

– zużyte żarówki, lampy neonowe

– pozostałe nie nadające się do selektywnej zbiórki 

– odpadów podlegających   selektywnej zbiórce (worki i wystawka)

 

6

ODPADY WIELKOGABA-
-RYTOWE

(PROBLEMATY-
-CZNE)

WYSTAW-
-KA

– sprzęt elektryczny i elektroniczny RTV i AGD jak:  żelazka, radia, telewizory, telefony komórkowe, komputery, lodówki, zamrażarki, pralki

– meble

– opony

  akumulatory
– odpady budowlane i remontowe

7

POPIÓŁ

WOREK WŁASNY

– popiół

– gorącego popiołu

8

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

WOREK CZARNY

– skoszona zielona trawa

– liście

– odpadków kuchennych   (obierek, resztek jedzenia, zepsutej żywności,

 (które wrzucamy do POJEMNIKA)

Uprzejmie prosimy aby plastikowe butelki po napojach (PET) przed wrzuceniem do worka zgnieść i ponownie zakręcić.
Podobnie prosimy postępować w przypadku kartonów po sokach i puszek aluminiowych.

UWAGA – w celu sprawnego odbierania odpadów komunalnych zaleca się wystawianie pojemników i worków
 przed posesję obok bramy  wjazdowej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: PGKiM  84 664 24 61 w. 118

lub drogą elektroniczną: admin@pgkimtomaszow.mbnet.pl