telefon

[czerwiec 28, 2021] Informacja dla mieszkańców w sprawie PSZOK

czerwiec 28, 2021

Przypominamy mieszkańcom Tomaszowa Lubelskiego  o obowiązkowym okazywaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zameldowania lub dokumentu potwierdzającego uiszczenie na rzecz Miasta Tomaszów Lubelski opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przed wjazdem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych