telefon

[maj 25, 2020] Informacja dotycząca PSZOK!!!

maj 25, 2020

Informacja dotycząca PSZOK!!!

W celu zminimalizowania czasu niezbędnego na rozładunek odpadów dostarczanych przez mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Petera 65 oraz skrócenia czasu oczekiwania na wjazd do PSZOK, zwracamy się z prośbą, do osób korzystających z PSZOK, o odpowiednie przygotowanie odpadów planowanych do przekazania, tj. tworzyw sztucznych, metali, odpadów wielomateriałowych, papieru i tektury oraz szkła, poprzez ich pakowanie do worków zgodnie z obowiązującymi zasadami segregacji.

Przywożenie wyżej wymienionych odpadów luzem wydłuża czas rozładunku i w związku z tym tworzą się niepotrzebne kolejki.