telefon

Kontakt

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ sp. z o.o.

22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 37a

NIP 921-00-10-133 REGON 950177059

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS

pod Nr 0000127373, wysokość kapitału 28.105.000 zł

e-mail:sekretariat@pgkim-tomaszow.pl

nr konta: 24 1240 2832 1111 0000 3297 1781 Bank PEKAO S.A. I/O Tomaszów Lubelski

zobacz jak do nas trafić

SPIS TELEFONÓW
CENTRALA (czynny 7:00 – 15:00)
846642461 w.600, 608 lub 846645100
Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne
(czynny całą dobę)
994
FAX
846645100 w.601
Dział Finansowo-Księgowy
846642461 w.629 lub 846645129
Dział Techniczny
846642461  w.626 lub 846645126
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
846642461 w.606 lub 846645106
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
846642461 w.614 lub 846645114
Zakład Oczyszczania Miasta
846642461 w.618 lub 846645118
Baza Segregacji Odpadów Komunalnych
609887200
Dział Pracowniczy
846642461 w.622 lub 846645122
Dział Administracyjny
846642461 w.604 lub 846645104
Specjalista ds. Zamówień Publicznych
846642461 w.630 lub 846645130
Inspektor BHP i Obrony Cywilnej
846642461 w.604 lub 846645104
Ujęcie Wody
846641085
Oczyszczalnia Ścieków
723436558 lub 846643570
Laboratorium 695227790
Więcej numerów telefonów znajdziecie Państwo na stronie:  http://www.pgkimtomaszow.bip.mbnet.pl w zakładce „Przedmiot i zakres działania jednostek organizacyjnych”
Godziny pracy przedsiębiorstwa:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00
w soboty i niedziele – służby dyżurne