telefon

[maj 12, 2020] GIS

maj 12, 2020

W dniu 05.05.2020 r. Przedsiębiorstwo podpisało Umowę na wykonanie zadania pn.:
„Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS ( ang. Geographic Information System ) sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania dla rzedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lub.”
GIS to system geoinformacyjny służący przede wszystkim do zbierania, przechowywania, analizy i wizualizacji wprowadzonych danych. W przypadku Przedsiębiorstwa będą to dane dotyczące topologii uzbrojenia terenu ze szczególnym uwzględnieniem obiektów liniowych, takich jak sieci wodociągowe i kanalizacyjne (w tym indywidualne przyłącza użytkowników), wraz z ich atrybutami, czyli informacjami o ich wieku, materiale, średnicy itp.