telefon

[luty 4, 2015] Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim

luty 4, 2015

W dniu 29 stycznia 2015 r. PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim podpisało w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie umowę o dofinansowanie projektu pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, oś priorytetowa I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 6 702 979,47 zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 3 451 720,64 zł. Dofinansowanie stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowanych, co daje wartość 2 933 962,54 zł.

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje zadania już zakończone, będące w trakcie realizacji oraz zadania do wykonania, tj.:

  • budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej – zadanie zakończone,
  • budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majdańskiej – zadanie zakończone,
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego i Wojska Polskiego- I etap – zadanie zakończone,
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego i Wojska Polskiego- II etap – zadanie do wykonania,
  • budowa kanalizacji sanitarnej i tłoczni ścieków wraz z kanałem tłocznym w ul. Szopena – I etap – zadanie w trakcie realizacji,
  • budowa kanalizacji sanitarnej i tłoczni ścieków wraz z kanałem tłocznym w ul. Szopena – II etap – zadanie do wykonania,
  • budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: 29-go Listopada, Wasilewskiego, Spokojnej, Wiśniowej – zadanie do wykonania,
  • modernizacja oczyszczalni ścieków – wymiana i montaż krat z zespołem rozdrabniania, płukania i odwadniania skratek, budowa przyłącza flotatu – zadanie do wykonania.

Termin rzeczowego zakończenia projektu to 30.09.2015 r.

 IMGP0847

aaa