telefon

[sierpień 29, 2023] Zaproszenie do złożenie oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim za lata 2023 – 2024

[czerwiec 21, 2023] 5d59417cebfb8e05ea07dd19b4f0f669

[czerwiec 21, 2023] 5d59417cebfb8e05ea07dd19b4f0f669

[grudzień 30, 2022] Budowa elektrowni fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Lubelskim

[grudzień 5, 2022] Budowa elektrowni fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Lubelskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa: 4 ENERGIA PRZYJAZNA SRODOWISKU Działanie: 4.2.

[wrzesień 16, 2022] Dostawa wodomierzy wyposażonych w nakładki radiowe oraz dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu odczytu wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego

[czerwiec 22, 2022] Dostawa wraz z transportem oleju napędowego dla pojazdów służbowych PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim do zbiornika o pojemności 5000 litrów

[czerwiec 7, 2022] Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Ofiar Bełżca w Tomaszowie Lubelskim

[maj 18, 2022] Dostawa części zamiennych do remonty kraty rzadkiej Fontana

[kwiecień 4, 2022] Dostawa używanej śmieciarki do odbioru odpadów komunalnych o pojemności 24 m3 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim