telefon

[grudzień 30, 2022] Budowa elektrowni fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Lubelskim

[grudzień 5, 2022] Budowa elektrowni fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Lubelskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa: 4 ENERGIA PRZYJAZNA SRODOWISKU Działanie: 4.2.

[wrzesień 16, 2022] Dostawa wodomierzy wyposażonych w nakładki radiowe oraz dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu odczytu wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego

[czerwiec 22, 2022] Dostawa wraz z transportem oleju napędowego dla pojazdów służbowych PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim do zbiornika o pojemności 5000 litrów

[czerwiec 7, 2022] Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Ofiar Bełżca w Tomaszowie Lubelskim

[maj 18, 2022] Dostawa części zamiennych do remonty kraty rzadkiej Fontana

[kwiecień 4, 2022] Dostawa używanej śmieciarki do odbioru odpadów komunalnych o pojemności 24 m3 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim

[marzec 25, 2022] Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212 powstałych po sortowaniu odpadów zebranych selektywnie z przeznaczeniem do produkcji paliwa alternatywnego

[marzec 14, 2022] Dostawa do siedziby Zamawiającego nowych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wykonanych z folii polietylenowej LDPE z nadrukiem i tasiemką do wiązania w ilości 140 000 szt.

[styczeń 4, 2022] Dostawa 2 szt. automatycznych stacji poboru prób jakości ścieków dla Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Lub.