telefon

[czerwiec 10, 2014] Zaproszenie do składania ofert na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o . o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. w Tyszowcach w przetargu publicznym

[maj 19, 2014] Przetarg na dobrowolne grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Tomaszowie Lubelskim oraz członków ich rodzin

[kwiecień 17, 2014] Przetarg na dobrowolne grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Tomaszowie Lubelskim oraz członków ich rodzin.

[marzec 26, 2014] Przetarg na dobrowolne grupowe ubezpieczenie na życie dla pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim oraz członków ich rodzin.

[styczeń 20, 2014] Przetarg na odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) tj. – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzane w procesie technologicznym obróbki odpadów komunalnych na terenie Bazy segregacji odpadów przy ul. Petera przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim na rok 2014.

[styczeń 10, 2014] Przetarg na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim

[grudzień 4, 2013] Przetarg na ubezpieczenia komunikacyjne dla pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim

[wrzesień 19, 2013] Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim za 2013 rok

[wrzesień 12, 2013] Przetarg na udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie zadania pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Zielona, Piłsudskiego i Wojska Polskiego w Tomaszowie Lubelskim”

[sierpień 2, 2013] Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Majdańskiej w Tomaszowie Lubelskim