telefon

[marzec 25, 2022] Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212 powstałych po sortowaniu odpadów zebranych selektywnie z przeznaczeniem do produkcji paliwa alternatywnego

[marzec 14, 2022] Dostawa do siedziby Zamawiającego nowych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wykonanych z folii polietylenowej LDPE z nadrukiem i tasiemką do wiązania w ilości 140 000 szt.

[styczeń 4, 2022] Dostawa 2 szt. automatycznych stacji poboru prób jakości ścieków dla Oczyszczalni Ścieków w Tomaszowie Lub.

[grudzień 9, 2021] Dostawa 4 szt. pomp do ścieków surowych na Oczyszczalnię Ścieków w Tomaszowie Lub.

[wrzesień 7, 2021] Zaproszenie do złożenie oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim za lata 2021 – 2022

[sierpień 16, 2021] Dostawa ciągnika siodłowego z naczepą typu – ruchoma podłoga, dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim

[lipiec 1, 2021] Przebudowa sieci wodociągowej u zbiegu ulic Aleja Sportowa – Ordynacka w Tomaszowie Lubelskim

[maj 27, 2021] Dostawa wraz z transportem oleju napędowego dla pojazdów służbowych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim do zbiornika o pojemności 5 000 litrów

[marzec 9, 2021] Lista zbędnych składników majątku ruchomego przeznaczona do sprzedania

[luty 8, 2021] Dostawa do siedziby Zamawiającego nowych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wykonane z folii polietylenowej LDPE o grubości 60 mikronów z nadrukiem i tasiemką do wiązania w ilości 251 000 szt.