telefon

[styczeń 8, 2020] Lista zbędnych składników majątku ruchomego przeznaczona do sprzedania

[grudzień 19, 2019] Dostawa do siedziby Zamawiającego nowych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wykonane z folii polietylenowej LDPE o grubości 60 mikronów z nadrukiem i tasiemką do wiązania w ilości 259 000 szt.

[grudzień 5, 2019] Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z przetwarzania odpadów selektywnie zebranych z grupy odpadów 15 i 20 z przeznaczeniem na odpad do produkcji paliwa alternatywnego

[grudzień 2, 2019] REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Tomaszowie Lub. – zadanie nr 2

[Listopad 29, 2019] Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów o kodzie 20 03 01

[Listopad 29, 2019] Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 pochodzących z selektywnej zbiórki

[Listopad 26, 2019] Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z przetwarzania odpadów selektywnie zebranych z grupy odpadów 15 i 20 z przeznaczeniem na odpad do produkcji paliwa alternatywnego

[Listopad 25, 2019] Opracowanie analizy ryzyka i uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji o ustanowieniu strefy ochronnej, obejmującej teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej ujęć wody w Tomaszowie Lubelskim

[Listopad 18, 2019] TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH do Zakładów Zagospodarowania Odpadów

[październik 17, 2019] Dostawa 36 szt. nowych kontenerów zakrytych typu KP-7 w wersji dwukomorowej, do selektywnego zbierania i transportu odpadów komunalnych (szkła i papieru).