telefon

[grudzień 3, 2020] Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej dla Bazy Segregacji Odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim

[listopad 20, 2020] Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej dla Bazy Segregacji Odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim

[listopad 9, 2020] Dostawa fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej dla Bazy Segregacji Odpadów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim

[październik 15, 2020] Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 201,84 kWp na terenie stacji wodociągowej w Tomaszowie Lubelskim

[lipiec 17, 2020] Zakończenie procesu rekultywacji składowiska przy ulicy Łaszczowieckiej

[lipiec 8, 2020] Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych stałych typu śmieciarka dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim

[czerwiec 22, 2020] Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów komunalnych stałych typu śmieciarka dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim

[maj 12, 2020] GIS

[marzec 25, 2020] Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lub

[marzec 16, 2020] Dostawa prasy belującej do odpadów z selektywnej zbiórki (papieru i tektury, tworzyw sztucznych, puszek aluminiowych)