telefon

[luty 18, 2020] Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z przetwarzania odpadów selektywnie zebranych z grupy odpadów 15 i 20 z przeznaczeniem na odpad do produkcji paliwa alternatywnego

[luty 12, 2020] Wdrożenie systemu informacji przestrzennej GIS sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lub

[styczeń 27, 2020] Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót: „Remont oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Lubelskim” – zadanie nr 1 – zadanie nr 2

[styczeń 13, 2020] Budowa elektrowni fotowoltaicznej przy oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Lub. – studium wykonalności

[styczeń 8, 2020] Lista zbędnych składników majątku ruchomego przeznaczona do sprzedania

[grudzień 19, 2019] Dostawa do siedziby Zamawiającego nowych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wykonane z folii polietylenowej LDPE o grubości 60 mikronów z nadrukiem i tasiemką do wiązania w ilości 259 000 szt.

[grudzień 5, 2019] Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z przetwarzania odpadów selektywnie zebranych z grupy odpadów 15 i 20 z przeznaczeniem na odpad do produkcji paliwa alternatywnego

[grudzień 2, 2019] REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Tomaszowie Lub. – zadanie nr 2

[listopad 29, 2019] Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów o kodzie 20 03 01

[listopad 29, 2019] Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01 pochodzących z selektywnej zbiórki