telefon

[listopad 26, 2019] Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z przetwarzania odpadów selektywnie zebranych z grupy odpadów 15 i 20 z przeznaczeniem na odpad do produkcji paliwa alternatywnego

[listopad 25, 2019] Opracowanie analizy ryzyka i uzyskaniu w imieniu Zamawiającego decyzji o ustanowieniu strefy ochronnej, obejmującej teren ochrony bezpośredniej i teren ochrony pośredniej ujęć wody w Tomaszowie Lubelskim

[listopad 18, 2019] TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH do Zakładów Zagospodarowania Odpadów

[październik 17, 2019] Dostawa 36 szt. nowych kontenerów zakrytych typu KP-7 w wersji dwukomorowej, do selektywnego zbierania i transportu odpadów komunalnych (szkła i papieru).

[październik 16, 2019] REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Tomaszowie Lub. – zadanie nr 2 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

[październik 9, 2019] REMONT OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w Tomaszowie Lub. – zadanie nr 1 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

[wrzesień 11, 2019] Zaproszenie do złożenie oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim za lata 2019 – 2020

[sierpień 6, 2019] Rekultywacji kwatery „C” składowiska odpadów komunalnych na terenie miasta Tomaszów Lubelski

[sierpień 1, 2019] Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelski w ulicach: Lwowska, Króla Zygmunta, Bracka, Królewska, Słowackiego – razem 2 532,50 m

[czerwiec 27, 2019] Dostawa paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim na 2019/2021 r.