telefon

[Październik 5, 2015] Przetarg na odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 (frakcja nadsitowa) tj. – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzane w procesie technologicznym obróbki odpadów komunalnych na terenie Bazy segregacji odpadów przy ul. Petera przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w roku 2016.

[Wrzesień 3, 2015] Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim za 2015 rok

[Sierpień 12, 2015] Przetarg na udzielenie i obsługę kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie zadania pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach 29-Listopada, Wasilewskiego, Spokojnej, Wiśniowej, Szopena II etap, Wojska Polskiego II etap w Tomaszowie Lubelskim”.

[Lipiec 27, 2015] Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Ogrodowej w Tomaszowie Lubelskim

[Czerwiec 29, 2015] Zaproszenie do składania ofert nabycia udziałów II przetargu publicznym

[Czerwiec 25, 2015] Przetarg na dostawę paliw płynnych dla PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim na 2015/2017 r

[Kwiecień 22, 2015] Zaproszenie do składania ofert nabycia udziałów

[Kwiecień 20, 2015] Przetarg na remont stanowiska krat i układu odprowadzającego flotat ul. Petera w Tomaszowie Lubelskim” w ramach Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim

[Kwiecień 8, 2015] Zapytanie ofertowe na dostawę do siedziby Zamawiającego samochodu ciężarowego (używanego), rok produkcji minimum 2008 przeznaczonego do załadunku ,rozładunku i transportu odpadów komunalnych w znormalizowanych kontenerach KP-7 o długości od 2900 do 3700 mm w formie leasingu operacyjnego

[Marzec 18, 2015] Zaproszenie do złożenia oferty na promocję Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim”