telefon

Zakład Oczyszczania Miasta

I. Zakład Oczyszczania Miasta świadczy usługi w zakresie:

  • Odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości w pojemnikach typu L-110, MGB-140, MGB-240, SM-1100 i kontenerach KP-7 oraz plastikowych workach.
  • Prowadzenia procesu przetwarzania odpadów komunalnych na terenie Bazy Segregacji Odpadów Komunalnych przy ul. Petera 65 w celu odzysku odpadów do powtórnego wykorzystania.
  • Prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Petera 65, do którego mieszkańcy miasta Tomaszów Lubelski mogą dostarczać wytworzone odpady we własnym zakresie np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, opony, meble itp.. smieciarka

II. Posiadany sprzęt do wykonywania usług:

  • Specjalistyczne samochody – śmieciarki do odbioru i transportu odpadów komunalnych zbieranych w typowych pojemnikach typu L-110, MGB-120, MGB-140, MGB-240, SM-1100 oraz plastikowych workach.
  • Specjalistyczne samochody do transportu odpadów komunalnych, zbieranych w kontenerach KP-7

III. Kontakt:

 

Każdy, potencjalny Klient wykonanie usługi może zlecić poprzez:

– Podpisanie stosownej  umowy, którą można zawrzeć w siedzibie Spółki przy ulicy Lwowskiej 37 A, Zakład Oczyszczania Miasta – budynek nr 2.

– Zgłosić usługę osobiście w Zakładzie Oczyszczania Miasta – budynek nr 2

– Zgłosić usługę telefonicznie:
– tel. 84 6642461 wew. 618 (Biuro Obsługi Klienta)
– tel. 84 6645118

 

  • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Petera 65 czynny w dniach od poniedziałku do soboty w godz. 7 -15.
    tel. 609887200