telefon

Stan wodomierza dla wspólnot mieszkaniowych

* pola wymagane

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37a, 22-600 Tomaszów Lubelski Telefon: 846642461 w.600, Fax: 846645100 w.601, e-mail: sekretariat@pgkim-tomaszow.pl, informuje, że:
a) jest administratorem danych osobowych osób, które wysyłają do nas zapytanie lub dzwonią podając swoje dane osobowe,
b) Wszelkie kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kierować do Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem można kontaktować się w następujący sposób: - listownie na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37a, 22-600 Tomaszów Lubelski z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych - przez email: iodo@adigan.pl
c) Pana/i dane osobowe są przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytanie, w większości przypadków będą dotyczyć (i) przekazywania informacji handlowej o produktach i usługach oferowanych przez Administratora (ii), zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz świadczenia tych usług zgodnie z zawartą umową (iii) poinformowania o możliwości skorzystania z usługi Administratora danych np. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie,
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i pracownicy/zleceniobiorcy naszej firmy odpowiedzialni za realizacją zapytania. Osoby te są zobowiązane do zachowania w poufności otrzymanych danych,
e) jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Pana/ią zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, w przeciwnym wypadku będą usuwane niezwłocznie po realizacji Pana/i zapytania, chyba że prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych lub przepisy prawa wymagać będą dalszego przetwarzania,
f) nie zamierza przekazywać Pana/i danych ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a Pana/i dane nie będą przetwarzane automatycznie ani profilowane,
g) podanie danych osobowych jest dobrowolne,
h) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, chyba że prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych lub przepisy prawa wymagać będą dalszego przetwarzania,
i) ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.