telefon

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej świadczy w szczególności usługi w zakresie:

  • zarządzania budynkami stanowiącymi własność Miasta Tomaszów Lubelski,P2140061
  • obsługi  lokali mieszkalnych i usługowych Miasta Tomaszów Lubelski,
  • administrowania Wspólnotami Mieszkaniowymi,
  • utrzymania czystości terenów  Miasta Tomaszów Lubelski i Wspólnot Mieszkaniowych,
  • eksploatacji kotłowni gazowych Miasta Tomaszów Lubelski i Wspólnot Mieszkaniowych, produkcji i sprzedaży ciepła,
  • robót  budowlanych  i  instalacyjnych  zlecanych  przez  Miasto  Tomaszów  Lubelski i  Wspólnoty  Mieszkaniowe, związanych   z   bieżącym   utrzymaniem   budynków  i   w miarę możliwości organizacyjno – technicznych dla innych podmiotów, w tym osób fizycznych, oraz inwestycji własnych.

W  ramach  zarządzania budynkami Miasta Tomaszów Lubelski, obsługi lokali mieszkalnych i usługowych, administrowania Wspólnot Mieszkaniowych, do obowiązków zakładu należy m.in.: przygotowywanie umów najmu i innych potrzebnych dokumentów, windykacja zadłużenia, naliczanie miesięcznych opłat za lokale,  przyjmowanie i księgowanie opłat, rozliczenia z Miastem Tomaszów Lubelski i lokatorami, rozliczenia finansowe ze Wspólnotami, prowadzenie książek obiektów, prowadzenie ksiąg rachunkowych i innych czynności wynikających z obowiązujących przepisów.

Ponadto zakład świadczy usługi w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych, zarówno te wykonywane w oparciu o zatwierdzane i przekazywane do realizacji przez Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski plany remontów, jak również zlecane przez inne podmioty, Wspólnoty Mieszkaniowe, osoby fizyczne.