telefon

Laboratorium PGKiM

Laboratorium badań wody, ścieków, osadów ściekowych i gleb w PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lub. działa od początku istnienia tego przedsiębiorstwa. Przez szereg lat funkcjonowało głównie w celu prowadzenia wewnętrznej kontroli jakości wody produkowanej dla mieszkańców Tomaszowa Lub. i okolic oraz badania ścieków oczyszczonych w Miejskiej Oczyszczalni odprowadzanych do rzeki Sołokiji. Obecnie laboratorium prowadzi działalność badawczą
w zakresie fizyko-chemicznej kontroli jakości wody, ścieków, osadów ściekowych i gleb dla Spółki oraz klientów zewnętrznych.

Dysponujemy kompetentną i wykwalifikowaną kadrą oraz nowoczesnym wyposażeniem laboratoryjnym. Stosujemy najnowsze metody, techniki i procedury.Dzięki zaangażowaniu pracowników laboratorium oraz kierownictwa Spółki osiągnęliśmy wysoki poziom kompetencji i wiarygodności w  przedstawianiu wyników analiz wody, ścieków, osadów ściekowych i gleb.

W celu zagwarantowania naszym klientom wysokiej jakości świadczonych usług wprowadziliśmy i stosujemy system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO PN-EN 17025.

W dniu 05 września 2008 r. Laboratorium PGKiM uzyskało certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.
Zakres akredytacji nr AB 948 jest dostępny na stronie:

http://www.pca.gov.pl/?page=karta_podmiotu&&id=AB 948

Certyfikat Akredytacji Laboratorium PGKiM Sp. z o.o.

 

 

 

 

19 marca 2019 r. na podstawie Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tomaszowie Lubelskim Laboratorium PGKiM Sp. z o. o. uzyskało zatwierdzenie do wykonywania badań mikrobiologicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Badania będą wykonywane zarówno metodami referencyjnymi, wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. jak i szybkimi metodami alternatywnymi.

Laboratorium jest już na Facebooku

 https://www.facebook.com/pages/Laboratorium-Tomasz%C3%B3w-Lubelski/624299120982090?fref=ts

Oferta usług

Oferujemy akredytowane pobieranie i transport próbek. Zespół doświadczonych próbobiorców, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt, gwarantuje wysoką jakość i wiarygodność realizowanych usług.  Wykonujemy pobieranie:  wód powierzchniowych wód pod...

Wyniki badań ścieków

WYNIKI BADAŃ ŚCIEKÓW Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TOMASZOWIE LUBELSKIM    badany wskaźnik. metoda badawcza jm wynik najwyższe dopuszczalne stężenie zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym RLO -6341.60.2012 z dn. 3.11.2017r. B...

Wyniki badań wody

WYNIKI BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH WODY  Ujęcie wody Tomaszów Lubelski badany wskaźnik metoda badawcza j.m. wynik najwyższe dopuszczalne stężenie (Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017) ba...