telefon

[wrzesień 22, 2020] Zwik koronawirus

wrzesień 22, 2020

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 oraz ochrony naszych Klientów i Pracowników, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Tomaszowie Lubelskim informuje, że od dnia 21 września 2020 roku do odwołania odstępuje od:

– odczytów wodomierzy u odbiorcy usług,

– wymiany wodomierzy głównych i dodatkowych.

Prosimy o podawanie stanu wodomierzy głównych i dodatkowych do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji pod nr tel.: (84) 664 51 13, (84) 664 51 00 lub przez stronę internetową www.pgkim-tomaszow.pl w zakładce „podaj stan wodomierza” w terminie do 7 dni od dnia otrzymania pisemnej informacji.

W razie nie podania stanu wodomierza przez odbiorcę usług, zużycie ilości dostarczonej wody i ilość odprowadzonych ścieków naliczane będą na podstawie średniego zużycia z poprzednich okresów rozliczeniowych.