telefon

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim”

W dniu 26.03.2015r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim, została podpisana umowa z Zakładem Remontowo-Budowlanym w Zamościu, Adam Kustra, 22-400 Zamość, ul. Wyszyńskiego 55/19, na budowę kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim”